curbaweco


About curbaweco

מערכת אמינה לקידום בנות. עובדים באופן אישי מרימים תשלום מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים נותנים שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות להקים שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל רק בהוצאות הילדה. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.